Du er her. #1 - Foreningswebsite > Fotogalleri > Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum 6/5-14