Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Medlemstal
 

Medlemstal

 

Medlems type    2012 2013 2017 2018
Ordinære 45 43  43
Ekstraordinær 37 42 39 
Senior 24 26 19 
Æresmedlemmer 1 2
Ungdom 16-25 år 2 1
Husstand 1 1  1
Ialt 110 115 105 -