Medlemstal

 

Medlems type    2012 2013 2017 2020
Ordinære 45 43  43 43 
Ekstraordinær 37 42 39  34 
Senior 24 26 19  19 
Æresmedlemmer 1 2
Ungdom 16-25 år 2 1
Husstand 1 1  1
Ialt 110 115 105 99

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/